Erepenning

Erepenning voor Jan v.d. Broek

Na afloop van de jaarlijkse clubkampioenschappen van badmintonclub ’t Veertje is oud voorzitter Jan van den Broek onverwacht nog even in het zonnetje gezet.

Door zijn jarenlange inzet in het bestuur en 24 jarig voorzitterschap (van 1983 t/m 2016) is hij genomineerd voor een erepenning. Namens Badminton Nederland werd op zondag 2 april jl. deze bronzen erepenning voor verenigingsverdienste met de daarbij behorende oorkonde aan hem uitgereikt.

Terug