afbeelding informatie

Gedragsvormen

Houding, gedrag en (sociale) veiligheid

 

Een plezierig en veilig sportklimaat bij BC ’t Veertje Boekel

 

BC ’t Veertje voert actief beleid op het gebied van houding, gedrag en sociale veiligheid.

Maar wat is dat eigenlijk, een plezierig, sportief en veilig sportklimaat? En wat doet BC ’t Veertje om dit te bereiken?

 

Bij een plezierig en veilig sportklimaat valt te denken aan:

  • Een prettige sfeer binnen de badmintonclub, waarin alle betrokkenen plezier beleven
  • Begeleiding van (jeugd)spelers die uitdaagt tot sportieve ontwikkeling en een bijdrage levert aan persoonlijke en sociale ontwikkeling
  • Een omgeving die structuur biedt en grenzen stelt en bewaakt, zodat het de (jeugd)spelers duidelijk is wat van hem/haar wordt verwacht.

 

In sociaal gewenst gedrag van de (jeugd)speler uit dit zich onder andere in:

  • Het naleven van regels en nakomen van afspraken
  • Samenwerken, elkaar helpen, een teamspeler zijn
  • Respect voor anderen tonen in woord en gebaar

 

 

Naast alle regels waar we ons als vereniging bij wet en Badminton Nederland moeten houden, is het belangrijk dat we als BC ’t Veertje duidelijke afspraken maken met alle betrokkenen binnen onze vereniging. Deze afspraken maken wij met elkaar om de belangrijke kernwaarde sportiviteit te waarborgen.

Klik op onderstaande links om de kernwaarde te lezen:

Algemene gedragsregels

Omgangsvormen

Pestprotocol

 

Als iedereen zich aan deze afspraken houdt, bouwen we samen aan een sociale, vertrouwde, veilige en sportieve vereniging, waar je je als speler/vrijwilliger/leider/trainer/coach thuis voelt en trots op bent.